Główna

Gra o tron – Odcinek 3: On umarł…

…za Ciebie!  I to najlepszy spoiler, o jakim w życiu słyszałam. Tak, jest wilk i bywa strasznie, nie uciekniesz od cierpienia. Będziesz słaby, będziesz upadał. Tylko, że On umarł za Ciebie, żebyś Ty mógł żyć. A kto? JEZUS CHRYSTUS Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, […]

0 komentarzy