Stacja I Jezus na śmierć skazany

6 VII [1936 r.] Pan Jezus ukazał mi się skrępowany, w majestacie cierpienia i spokoju. Ja jestem Król królów [Ap 19,16] – rzekł – a patrz, na rękach mam pęta niewolnika. Jestem Sędzią wieków.Sędzią dusz – a Mnie sądzi Piłat. Jestem Prawdą, a tłum ogłasza Mnie za zbrodniarza, a Ja milczę… Moja dziecino, czy wiesz, dlaczego dobrowolnie poddałem się […]