To jest Pan! – komentarz do Ewangelii 05.05.2019

Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze.  Tak na początek warto sobie zadać pytanie:  po czym rozpoznajesz Jezusa? […]

Być osłem, czyli o sztuce akceptacji siebie – komentarz do Ewangelii 14.04.2019

Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak […]

Kobieto/nauczycielko/edukacjo, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? – komentarz do Ewangelii 07.04.2019

Kocham dzisiejszą Ewangelię <3. Kocham to spojrzenie Jezusa i kocham ten fragment, gdy Jezus z taką czułością patrzy na tą kobietę, która sama w sobie może nie widzi już wartości, ale On patrzy z taką miłością i podnosi ją. I jak sobie myślę o tej Ewangelii, to od razu mogę powiedzieć, że elaborat mogłabym pisać o […]

Przypowieść o Synu Marnotrawnym czy Miłosiernym Ojcu? – komentarz do Ewangelii 31.03.2019

Dziś niedziela radości (tzw. Niedziela Leatare). Swoją nazwę zawdzięcza antyfonie na wejście: Raduj się, Jerozolimo (Leatare Jerusalem). To radość, która daje otuchę i nadzieję, żeby wędrować pośród trudów, pokus, zmagań. Niedziela ta, to jeden z dwóch dni w roku kiedy księża zakładają różowy ornat. Choć na temat nierozróżniania kolorów w Kościele mogłabym dyskutować. W Adwencie […]